Dona’ns la teva opinió!

És necessari espai d'aparcament a la plaça de la vila?
S'hauria de reobrir l'espai del Museu Etnològic d'Amer?
Creus necessari tenir un gerent extern dins l'ajuntament?
Cal una figura que dinamitzi i interactuï entre les diferents associacions?
Creus que una àrea adaptada per a caravanes seria positiu per al turisme?
Cal recuperar els actes de la Festa Major al centre del poble?
Creus necessari un govern de concentració amb els 11 regidors?
Voldrieu un debat amb els tres caps de llista?
Creus que falta algun punt en el programa?