El grup de JA a l’Ajuntament d’Amer convoca Ple Extraordinari el dilluns dia  8 de Maig a les 19h
( a la Sala de Plens del Museu Etnològic d’Amer) amb el següent punt de l’ordre del dia:
1-LA RETIRADA DEL P.O.U.M. APROVAT EN LA SEVA FORMA INICIAL EL 22 DE DESEMBRE DE 2016.
*El POUM és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el nou projecte de planejament per Amer on es determina entre d’altres coses on es pot edificar, on es preveuen les zones industrials, nous carrers, zones verdes, equipaments, etc…
2- INICI D’UN NOU PROCÉS PARTICIPATIU PER L’ELABORACIÓ DEL P.O.U.M.
3- DECLARACIÓ I COMPROMÍS DE L’AJUNTAMENT DE LA NO ACCEPTACIÓ DE      L’ANOMENADA “VARIANT D’AMER”, EN CAP PROPOSTA DE TRAÇAT.
4- INSTAR A L’ACALDE A LA DEFENSA DE L’AJUNTAMENT D’AMER PEL COMPLIMENT DEL CONVENI URBANÍSTIC DE CESSIÓ AVANÇADA D’EQUIPAMENTS*.
**Terreny de 6.000 m2 destinats a equipaments públics situats al costat de les escoles i que segons acta de ple de 3 de juliol de 2014, on s’aprova un conveni urbanístic entre l’Ajuntament i els propietaris, ja hauria d’estar a disposició del poble.